Ventilasjonsanlegg

Med fokus på godt inneklima gjennom stabil
drift utfører vi følgende tjenester:

Service på ventilasjonsaggregater. Tilsyn og vedlikehold. Aggregater i alle størrelser.
Feilsøking og reparasjoner på aggregater og komponenter.
Kontroll av styring og automasjon for anlegget.
Prosjektering av ventilasjonsanlegg.
DAK-opptegning av ventilasjonsanlegg.

Innregulering/utbalansering av ventilasjonsanlegg.
Opplæring av driftspersonell og brukere.
Ombyggina av anlegg og komponenter.
Montering av anlegg.
Feilsøking av anlegg, komponenter og komplett system.


Boligventilasjon

Siden år 2000, har vi vært fast service-partner for Flexit AS, som er en ledende leverandør av boligventilasjon i Norge. thumb_tjenester02_150_0

Vår oppgave er for Trøndelags-Fylkene å reparere aggregater som er under garanti-periode. Dette gjelder i stor grad aggregater som er levert gjennom ferdighus-kjeder eller andre større utbygningsprosjekter der ingen ventilasjonsentreprenør står for prosjektering og levering av aggregat.

Dersom ditt anlegg er under garanti-periode tilråder vi å ta kontakt med selger av anlegget. Likeledes hvis ditt anlegg er av annet merke enn Flexit, og under garanti-periode.

For produkter som ikke kommer under garantiperiode er vi behjelpelig direkte til deg som kunde. Her kan vi også påta oss reparasjoner av andre merker boligventilasjonsanlegg hvis dette er ønskelig.


Vannbårne varmeanlegg

For bygninger hvor temperatur tilpasses med vann som varme eller kuldebærer er det for alle nye byggninger behov for innregulering av distribusjonsnettet. Hvorvidt varme er forsynt fra fjernvarmeanlegg, eller lokalt med olje/el/gass-kjel er det uansett nødvendig med en utbalansering/innregulering av komponenter og varme/kjøle-avgivere i anlegget.

Dette dreier seg for varmeanlegg om radiatorer, fan-coils, gulvvarme, gatevarme og varmebatterier til ventilasjonsanlegg. Likeledes for kjøleanlegg med isvann som kjølebærer de tilhørende kjølebaffler, fan-coils og kjølebatterier i f.eks ventilasjonsanlegg.

Alle komponenter i anlegget må forinnstilles, måles, innreguleres og ut av dette kommer en måleprotokoll som dokumenterer at anlegget fungerer med kapasiteter som tiltenkt/prosjektert.

De aller fleste slike anlegg innreguleres i regi av VVS-entreprenør, ved oppsett og oppstart av en byggning. A-Service AS har ofte oppdrag med dette gjennom mange rørlegger-bedrifter. Noen eldre anlegg kan ha behov for ny innregulering f.eks på grunn av ombygninger. Vi bistår i feilsøking og retting av anlegg med distribusjons-problemer.


Styringer – automatikk

Alle VVS-systemer er styrt av en eller annen form for automatikk.
Produsenter, systemoppbygning,kompleksitet og brukergrensesnitt finnes i en rekke utgaver. Fra helt enkle av/på styringer for f.eks motor eller pumpe til sammensatte kontroll-tavler for sentral drift av flere anlegg i en bygning.
Mange ventilasjonsanlegg f.eks, kommer i dag med integrert automatikk.

Vi foretar feilsøking og utbedring på det aller meste.

Dersom spesialkompetanse fra f.eks leverandør må bringes inn, så gjøres dette, i kundens beste interesse.